ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ขธ-3813 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง