Select Page

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร...

Read More

ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

Read More
Loading