• จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ข่าวการเงินและบัญชี
  • แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย.67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย.67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ล่าสุด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

ล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ล่าสุด

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ, ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....