ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอประชุม สพป.ชม.4