หมวดหมู่: การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 O24...

Read More

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 O21...

Read More

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแบบโครงสร้างเหล็กของสำนักงาน สพป.เชียงใหม่ เขต...

Read More
Loading