หมวดหมู่: ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อวัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ยฉ 7004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ยฉ 7004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน นง 8756 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน นง 8756 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...

Read More

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน...

Read More

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์แสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์แสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนกิ่่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2...

Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 1 และแบบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 1 และแบบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

Read More
Loading