หมวดหมู่: ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ขธ-3813 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ขธ-3813 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานฯ...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 รายการ...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวทีห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวทีห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (เลือกรายการ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

Read More

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด(เลือกรายการ)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเชิงชายหลังคาอาคารสำนักงาน สปช 105/29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเชิงชายหลังคาอาคารสำนักงาน สปช 105/29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

Read More
Loading