ด้วย สพฐ.ขอประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19) รายละเอียดดังแนบ {49300209_21725641039871}_ว1118