ติดต่อสอบถาม

กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษราประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เลขที่ 134 หมู่ที่ 8 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ติดต่อ 053-311-351 ต่อ 33

FACEBOOK : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

QR CODE : ข่าว ปชส.สพป.ชม.4