Select Page

หมวดหมู่: กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ...

Read More

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร...

Read More

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ...

Read More

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ...

Read More

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ ดร.พัชรีวรรณ กิจมี และ ดร.สุกัญญา นิมานันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น

วันที่ 7 เมษายน 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ ดร.พัชรีวรรณ...

Read More

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ...

Read More

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ...

Read More

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธี ตั้งศาลพระภูมิ และศาลตายาย

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ...

Read More

กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี 

วันที่ 28 มกราคม 2566 กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี  มารดานางปวีณ์พิมพ์...

Read More

กลุ่มอำนวยการ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี

วันที่ 26 มกราคม 2566 กลุ่มอำนวยการ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คำแสน...

Read More

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณพ่อเลิศ จันทร์อ้าย บิดาของ นายกรณภพ จันทร์อ้าย รปภ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More
Loading