Select Page

หมวดหมู่: กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณพ่อเลิศ จันทร์อ้าย บิดาของ นายกรณภพ จันทร์อ้าย รปภ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ...

Read More

การประชุมกลุ่มอำนวยการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

กลุ่มอำนวยการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมไว้อาลัยและวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่วารินทร์ จักสาน มารดาของนางอัจชริญาณ์ บุญทาคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 4

      วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้ดำเนินการตกแต่งต้นเทียนและฐานเทียนพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้ดำเนินการตกแต่งต้นเทียนและฐานเทียนพรรษา...

Read More

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้รับมอบเกียรติบัตร กิจกรรม คนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางปวีณ์พิมพ์...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้ดำเนินการ ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในอาคารสำนักงาน ห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)

    วันที่ 1 เมษายน 2565 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้ดำเนินการ ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค...

Read More

การประชุมหารือในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More
Loading