Select Page

หมวดหมู่: กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

การประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4

    วันที่ 11 เมษายน 2567 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่ม...

Read More

หารือแนวทางการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

การอบรมด้านงานสารบรรณ และระบบ AMSS++  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และระบบงานสารบรรณ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่วางที่ 1

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์...

Read More

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และ อดีตผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา

วันที่ 26 มีนาคม 2567 กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ...

Read More

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้ลงนามระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กับ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่...

Read More

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ...

Read More

การประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  ...

Read More

นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566  นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

กลุ่มอำนวยการ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่พ่อหลวงสมฤทธิ์ ชุนตะปา ผู้ใหญ่บ้านป่าบง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...

Read More

การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “Canva for beginners สำหรับงานประชาสัมพันธ์”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...

Read More
Loading