Select Page

ผู้เขียน: admin

กลุ่มอำนวยการ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่พ่อหลวงสมฤทธิ์ ชุนตะปา ผู้ใหญ่บ้านป่าบง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...

Read More

การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “Canva for beginners สำหรับงานประชาสัมพันธ์”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...

Read More

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมลูกจ้างชั่วคราว...

Read More