Select Page

ผู้เขียน: admin

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมไว้อาลัยและวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่วารินทร์ จักสาน มารดาของนางอัจชริญาณ์ บุญทาคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 4

      วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่...

Read More

ปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้ดำเนินการตกแต่งต้นเทียนและฐานเทียนพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้ดำเนินการตกแต่งต้นเทียนและฐานเทียนพรรษา...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัย คุณแม่นันตา ตรองใจ มารดาของคุณครูพิมพ์ผกา เมืองไสย ครูโรงเรียนสันป่าตอง(สวรรณราษฎร์ฯ) คู่สมรส นายประสิทธิ์ เมืองไสยรองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

Read More