Select Page

หมวดหมู่: จดหมายข่าว

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรมคนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม คนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและขยะอินทรีย์

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและขยะอินทรีย์...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเจ้าภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างอุโบสถกลางสระ วัดพระบาททุ่งอ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Read More

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สรงน้ำพระพุทธรูป ดำหัวเจ้าที่ เพื่อความเป็นศิริมงคล และพร้อมใจร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และรองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ทุกท่าน เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง

Read More

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565

Read More
Loading