Select Page

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยกลุ่มอำนวยการ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยกลุ่มอำนวยการ...