• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) จัดกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์โลกของเด็ก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม  2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.30 น. ณ อาคารนิทรรศการ 1 และ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์...