Select Page

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ...

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...

All

Top Rated

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2564 ผอสพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 12 มกราคม  2564 นางปวีณ์พิมพ์  โรจนมณี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ ...

All

Latest

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...