Select Page

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมกันดำเนินการจัดเตรียมอาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมกันดำเนินการจัดเตรียมอาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

All

Latest

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมกันดำเนินการจัดเตรียมอาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...