Select Page

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ...

Read More

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ...

Read More

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ ดร.พัชรีวรรณ กิจมี และ ดร.สุกัญญา นิมานันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น

วันที่ 7 เมษายน 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ ดร.พัชรีวรรณ...

Read More

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ...

Read More

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร...

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ...

Read More

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธี ตั้งศาลพระภูมิ และศาลตายาย

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ...

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียดคู่มือตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้...

Read More

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย...

Read More
Loading