Select Page

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยกลุ่มอำนวยการ...

Read More

ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19)

ด้วย สพฐ.ขอประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19) รายละเอียดดังแนบ...

Read More

กรมศิลปกรได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมพร้อมข้อมูลช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถามความคิิดเห็น (Google form)

ด้วยกรมศิลปกรได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมพร้อมข้อมูลช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถามความคิิดเห็น (Google form)...

Read More

สนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา

ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา รายละเอียดดังแนบ...

Read More
Loading