Select Page

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย...

Read More

ปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัย คุณแม่นันตา ตรองใจ มารดาของคุณครูพิมพ์ผกา เมืองไสย ครูโรงเรียนสันป่าตอง(สวรรณราษฎร์ฯ) คู่สมรส นายประสิทธิ์ เมืองไสยรองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

Read More

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและขยะอินทรีย์ เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่    มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ โดยการนำขยะมาทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ทำพิธีสักการะ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ตามประเพณีเดือนเก้าชาวล้านนา

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More
Loading