วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสายัณห์ คำลือ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานพิจารณาข้อมูลบุคคลต้นแบบที่มี ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา กลุ่มนักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน เพื่อนำเป็น ข้อมูลรายงานผล ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(quick policy:qp)