หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาครั้งที่...

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29...

Read More

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

วันที่  19 สิงหาคม  2564 เวลา 13.30 น. นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 แบบใบสมัครเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 แบบใบสมัครเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี...

Read More

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2563

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี...

Read More
Loading