หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

...

Read More

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาครั้งที่...

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29...

Read More

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

วันที่  19 สิงหาคม  2564 เวลา 13.30 น. นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More
Loading