หมวดหมู่: ระเบียบ กฎหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย O 27...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ O 27...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา O 27...

Read More

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ทะเบียนข้าราชการเข้าอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนา ปีงบประมาณ...

Read More
Loading