หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ด้วยกระบวนการ PLC วันที่ 21-22 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ด้วยกระบวนการ PLC วันที่...

Read More
Loading