ประชุมสร้างความเข้าใจ” หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560″

...
Read More

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการกองทุนหมุนเวียนและอาหารกลางวันน้ำดื่มสะอาด

...
Read More

ออกตรวจพื้นที่ในการสุ่มตรวจดูแลเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

...
Read More

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง

...
Read More

คณะสพม.17 (จันทบุรี-ตราด) ศึกษาดูงานสพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้งานในระบบ e-GP”

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมทางไกลโดยมีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4นำคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาอ.สันป่าตอง

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4นำคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษา

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดกองทราย โรงเรียนวัดตำหนัก โรงเรียนในสังกัดอำเภอสารภี

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานคณะรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2561

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้โอวาทและพบพบปะกรรมการตรวจข้อสอบNT

...
Read More

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารอำเภอดอยหล่อ

...
Read More

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

...
Read More

แนวทางการดำเนินงานและลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงใหม่

...
Read More

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2561

...
Read More

โรงเรียนวัดกองทราย ทำ MOU กับ Chengdo TrueShine Tourism Consulting เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

...
Read More

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จัดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ อำลาสถาบัน สานฝันอันสดใส”

...
Read More

โรงเรียนบ้านไร่ จัดกิจกรรม “มาฆบูชา เจริญสมาธิ”

...
Read More

โรงเรียนบ้านหัวข่วง “กิจกรรม สนุกคิด วิทยาศาสตร์ “

...
Read More

โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กองวิจัยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

...
Read More

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน    ...

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฎิบัติการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

สสวทประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระหว่าง 27-28 เมษายน  2561 ณ ห้อง smart classroom อาคาร 15 ปี สสวท. ภายใน 18 เมษษยน  2561 รายละเอียด...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจ.เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2561 รับสมัครถึง 31 พฤษภาคม  2561 รายละเอียด...

การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อยสพฐ.2561

สพฐ.เชิญชวนให้โรงเรียนอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อยสพฐ.2561สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 21 มีนาคม  2561 รายละเอียด...

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จ้งปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จ้งปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน รายละเอียด ...

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์งาน innovation school summit 2018

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์งาน innovation school summit 2018 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ งานinnovative school...

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครู

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครู สนใจสมัครภายใน 4 เมษายน  2561  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้...

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย   จำนวน   1  อัตรา <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>  ...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน   ...

อ่านเพิ่มเติม