ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเดินกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ในวันพระสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอหางดงนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ การนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
ประชุมทางไกล(Video Conference)ผ่านโปรแกรม zoom

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ด.ร.สมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ และร่มกำหนดรายละเอียดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ โรงเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปรียาภัทร แสนสุขนักเรียน ร.ร.บ้านไร่และ เด็กหญิงภัคพร อินต๊ะวงศ์ นักเรียน ร.ร.สันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) กับรางวัล วัฒนธรรมวินิต จ.เชียงใหม่ ปี...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม  2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder url="http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2021/03/รณรงค์วันงดดื่มสุรา-1.pdf"...

อ่านเพิ่มเติม

ม.แม่โจ้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ม.แม่โจ้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั้งยืย รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder url="http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2021/03/ม.แม่โจ้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร-1.pdf"...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์และมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ของอุทยานฯ

ประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์และมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ของอุทยานฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวรับสมัครงาน/สอบราคา

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปากกองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปากกองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้[pdf-embedder url="http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2020/08/21237487_188256314013_ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง.pdf"...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนวัดพญาชมภูเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดพญาชมภูเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านสันป่าสักรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบ้านสันป่าสักรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างจากเงินนอกงบประมาณทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก