ประชุมสร้างความเข้าใจ” หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560″

...
Read More

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการกองทุนหมุนเวียนและอาหารกลางวันน้ำดื่มสะอาด

...
Read More

ออกตรวจพื้นที่ในการสุ่มตรวจดูแลเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

...
Read More

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง

...
Read More

คณะสพม.17 (จันทบุรี-ตราด) ศึกษาดูงานสพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้งานในระบบ e-GP”

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมทางไกลโดยมีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวอำเภอดอยหล่อ

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี อำเภอดอยหล่อ

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ขาน อำเภอดอยหล่อ

...
Read More

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560

...
Read More

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะทำงานจัดทำVTR

...
Read More

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารอำเภอดอยหล่อ

...
Read More

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

...
Read More

แนวทางการดำเนินงานและลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงใหม่

...
Read More

โรงเรียนนานาชาติ (Vienna International School) จัดกิจกรรมให้นักเรียน โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

...
Read More

โรงเรียนบ้านไร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

...
Read More

คณะครู สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ PISA –Like และ O- NET ประจำปีงบประมาณ  2561

...
Read More

โรงเรียนวัดกองทราย ให้การต้อนรับ Global Leadership Adventures

...
Read More

โรงเรียนวัดกองทราย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

...
Read More

การอบรมครูประจำการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คูปองครู 2561

องค์กรพัฒนาคุณภาพคุณภาพบุคลากรเพื่ออนาคตประชาสัมพันธ์การอบรมครูประจำการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คูปองครู 2561รายละเอียด ...

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 สมัครเข้าร่วมโครงการโดยตรงที่บ.นานมี จำกัด  รายละเอียด...

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการของม.สงขลานครินทร์

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการของม.สงขลานครินทร์ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ...

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รายละเอียด...

การประกวดผลงานเขียนที่จะตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2561

สพฐ.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธฺการให้เป็นผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ จัดการประกวดผลงานเขียนที่จะตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2561 รายละเอียด...

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยร่วมกับกลุ่มทรู

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยร่วมกับกลุ่มทรูจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับถึงวันที่ 3 สิงหาคม  2561รายละเอียด...

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 1 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย <<<<...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง...

อ่านเพิ่มเติม