สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

...
Read More

ประชุมสร้างความเข้าใจ” หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560″

...
Read More

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการกองทุนหมุนเวียนและอาหารกลางวันน้ำดื่มสะอาด

...
Read More

ออกตรวจพื้นที่ในการสุ่มตรวจดูแลเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

...
Read More

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง

...
Read More

คณะสพม.17 (จันทบุรี-ตราด) ศึกษาดูงานสพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้งานในระบบ e-GP”

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

...
Read More

โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) จัดกิจกรรมนาข้าววิถีพอเพียงสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM   EDUCATION  ประจำปีการศึกษา 2561

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวอำเภอดอยหล่อ

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี อำเภอดอยหล่อ

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ขาน อำเภอดอยหล่อ

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะทำงานจัดทำVTR

...
Read More

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารอำเภอดอยหล่อ

...
Read More

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

...
Read More

แนวทางการดำเนินงานและลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงใหม่

...
Read More

โรงเรียนบ้านไร่ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

...
Read More

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

...
Read More

คณะมูลนิธิยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

...
Read More

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

...
Read More

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

...
Read More

ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540

ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  พ.ร.บ (1) พ.ร.บ...

ม.ธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 35

ม.ธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 35 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ม (1) ม (2) ม...

ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540

ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้   เผยแพร่พ.ร.บ (1) เผยแพร่พ.ร.บ (2) เผยแพร่พ.ร.บ...

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Festival 2018

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Festival 2018 ตั้งแต่วันที่ 6-27 สิงหาคม  2561  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมSTEM     เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมSTEM...

โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภารับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน พ.ศ.2561  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้  p (1) p...

ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี 2561ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี 2561ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ ใบสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี 2561 ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี2561...

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน แก้ปัญหาสถานขาดแคลนครูขั้นวิกฤต...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครุูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน  1 อัตรา  รายละเอียดดังนี้ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 1 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย <<<<...

อ่านเพิ่มเติม