ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเดินกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ในวันพระสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สรงน้ำพระประจำสำนักงานฯและพระภูมิเจ้าที่

วันที่ 20 เมษายน  2564 เวลา 09.00 น.นางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนกงานฯที่ปฏิบัติงานในสำนักงานวันนี้ สรงน้ำพระประจำสำนักงานฯและพระภูมิเจ้าที่ทั้งสองแห่ง...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่14/64

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่14/64 พร้อมกับดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ โรงเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบ o-net สูงสุดในแต่ละรายวิชา

รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงสุดในแต่ละรายวิชาดังนี้ วิชาภาษาไทย เด็กหญิงพิชญาดา  รักษาเผ่าพันธุ์ โรงเรียนวัดศรีโพธาราม ได้คะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย และเด็กหญิงพลอยพชรวฤณ  เฉลาภักตร์...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.รวบรวบสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

สพฐ.รวบรวบสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและเผยแพร่ รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม  2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder url="http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2021/03/รณรงค์วันงดดื่มสุรา-1.pdf"...

อ่านเพิ่มเติม

ม.แม่โจ้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ม.แม่โจ้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั้งยืย รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder url="http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2021/03/ม.แม่โจ้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร-1.pdf"...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวรับสมัครงาน/สอบราคา

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปากกองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปากกองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้[pdf-embedder url="http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2020/08/21237487_188256314013_ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง.pdf"...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนวัดพญาชมภูเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดพญาชมภูเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านสันป่าสักรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบ้านสันป่าสักรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างจากเงินนอกงบประมาณทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก