ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเดินกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ในวันพระสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
ประชุมปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่นวัตกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการ โดยโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และตามประกาศในพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
ประชุมนายกสมาคมครู 5 อำเภอในสังกัด แจ้งข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมนายกสมาคมครู 5 อำเภอ ในสังกัด แจ้ งข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ โรงเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบ o-net สูงสุดในแต่ละรายวิชา

รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงสุดในแต่ละรายวิชาดังนี้ วิชาภาษาไทย เด็กหญิงพิชญาดา  รักษาเผ่าพันธุ์ โรงเรียนวัดศรีโพธาราม ได้คะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย และเด็กหญิงพลอยพชรวฤณ  เฉลาภักตร์...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง

ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

เชิญส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลPRIME MINISTER

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเชิญส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลPRIME MINISTER รายละเอียดดังตอไปนี้ [pdf-embedder url="http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2021/06/รางวัลprime-minister.pdf" title="รางวัลprime...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครโครงการอีโคสคูล (Eco-school)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอีโคสคูล (Eco-school) รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวรับสมัครงาน/สอบราคา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (คณิตคิดสร้างสรรค์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปากกองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปากกองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้[pdf-embedder url="http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2020/08/21237487_188256314013_ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง.pdf"...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนวัดพญาชมภูเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดพญาชมภูเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านสันป่าสักรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบ้านสันป่าสักรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างจากเงินนอกงบประมาณทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก