ประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ

ประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ 22 มกราคม 2560 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 English Conversation Camp กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรพัฒนา ณ โรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

   

  

 

การอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนรุ่น2

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนรุ่น2 รายละเอียด ดังต่อไปนี้

การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนวัตกรรม