สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสมนึก นาห้วยทราย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ทุกสัปดาห์แรกของเดือน จากนั้นสวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาสุจริต และแจ้งข้อราชการ กิจกรรมดังกล่าวเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 2564
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเดินกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเดินกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ในวันพระสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน กิจกรรมดังกล่าวเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 2564 การแต่งกายเสื้อสีขาว ณ ห้องประชุมสันป่าตอง
สพป.เชียงใหม่.เขต 4 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชส

สพป.เชียงใหม่.เขต 4 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชส

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายบำรุงเกียรติ  วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นเป็นการวางพานพุ่มดอกไม้ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน เข้าวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ และวัดศรีล้อม

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ และวัดศรีล้อม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท นายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำ ข้าราชการ และลูกจ้าง ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ และวัดศรีล้อม

       

       

       

       

       

       

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษา ราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรมในกิจกรรมที่ 1 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 เปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าห้องประชุมทุ่งอ้อ

                       

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าบริเวณตัวตึกสถานที่ทำงาน

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าบริเวณตัวตึกสถานที่ทำงาน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.09 น.นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าบริเวณตัวตึกสถานที่ทำงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)