สพป.เชียงใหม่ เขต 4คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด แต่งกายด้วยชุดดำ เพื่อรวมพลังแสดงสัญลักษณ์ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชม รายการพุธเช้าฯครั้งที่ 26/2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชม รายการพุธเช้าฯครั้งที่ 26/2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”พร้อมด้วย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตฯ เวลา 08.00 – 09.00 น.รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562   ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และนำแก้วส่วนตัวมาใช้เพื่อการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตสุจริต

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตสุจริต

วันที่ 10 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตสุจริต และมอบนโยบาย/บรรยายพิเศษ แนวดำเนินการขับเคลื่อน เขตสุจริตไม่คิดคอร์รับชั่นประจำปี 2562 โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง เริ่มจากร้องเพลงชาติพร้อมกัน สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นเป็นการดำเนินการอบรมโดยนางบุปผา  โพธิเศษ และนางสาวพิมพินันท์  แสงอุทัย ป.ป.ช.จังหวัด วิทยากร บรรยายหัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมโดยปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่  ช่วงบ่ายเป็นเขตสุจริตไม่คิดคอรับชั่นเปิดอภิปรายและตอบข้อคำถามข้อสงสัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นำคณะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ  อำเภอสันป่าตอง และวัดศรีล้อม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ประชุมสร้างความเข้าใจ” หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560″

ประชุมสร้างความเข้าใจ” หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560″

วันที่9มีนาคม2561 เวลา09.30 – 11.30 น.ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจ” หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560″ สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านระบบ VDO CONFERENCE ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

    

         

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการกองทุนหมุนเวียนและอาหารกลางวันน้ำดื่มสะอาด

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการกองทุนหมุนเวียนและอาหารกลางวันน้ำดื่มสะอาด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ สอ.บุญสม ยานะธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหัวริน ปฏิบัติราชการแทน นำคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการกองทุนหมุนเวียนและอาหารกลางวันน้ำดื่มสะอาด สุขาภิบาล เด็กทุพโภชนาการและปัญหาเด็กติดเหา โรงเรียนบ้านร่องน้ำ และโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่