สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ และวัดศรีล้อม

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ และวัดศรีล้อม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท นายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำ ข้าราชการ และลูกจ้าง ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ และวัดศรีล้อม

       

       

       

       

       

       

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษา ราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรมในกิจกรรมที่ 1 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 เปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าห้องประชุมทุ่งอ้อ

                       

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าบริเวณตัวตึกสถานที่ทำงาน

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าบริเวณตัวตึกสถานที่ทำงาน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.09 น.นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าบริเวณตัวตึกสถานที่ทำงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

      

การถ่ายโอนโรงเรียนบ้านหนองตอง ให้แก่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

การถ่ายโอนโรงเรียนบ้านหนองตอง ให้แก่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ. สพป เชียงใหม่ เขต 4 ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นผู้ดำเนินการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านหนองตอง ให้แก่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โดยมีสิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา เป็นผู้รับโอน พร้อมด้วยผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โดยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และแขกผู้มีเกียรติร่วมลงนามบันทึกการถ่ายโอนกิจการจัดการศึกษา และส่งมอบภารกิจการจัดการศึกษาให้เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด แต่งกายด้วยชุดดำ เพื่อรวมพลังแสดงสัญลักษณ์ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชม รายการพุธเช้าฯครั้งที่ 26/2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชม รายการพุธเช้าฯครั้งที่ 26/2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”พร้อมด้วย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตฯ เวลา 08.00 – 09.00 น.รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562   ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และนำแก้วส่วนตัวมาใช้เพื่อการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ณ ห้องประชุมสันป่าตอง