สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่อ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม.การอบรมเชิงปฏิบัติการ​พัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่​อ​ บริการสอนเสริมทางการศึกษา​ IEP​ Online. ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

   

    

 

    

    

   

    

    

    

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมหลักสูตรคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมหลักสูตรคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ หลักสูตรคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ​ ระหว่างวันที่​ 22-23​ มิถุนายน​ 2562 ณ​ ห้องประชุมสันป่าตอง​ สพป.เชียงใหม่​ เขต​ 4​

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมสะเต็มศึกษาผ่านระบบทางไกล

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมสะเต็มศึกษาผ่านระบบทางไกล

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์ เดชะบุญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน2562 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

   

    

     

    

    

    

                  

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4มอบหมายให้นางไปรผดา  โปติบุตร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยนางสาวภัทราพร  ลายจุด นายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียน ถวายราชสัการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและลงนามถวายพระพร กล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี ณ ห้องประชุมอำเภอสันป่าตอง

              

                       

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมโรงการอำเภอสันป่าตองยิ้ม  เคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมโรงการอำเภอสันป่าตองยิ้ม เคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นางไปรผดา  โปติบุตร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม  เคลื่อนที่ครั้งที่ 7/2562 ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง อำเภอสันป่าตอง ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

       

         

  

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางไปรผดา โปติบุตร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง