ภารกิจรองผู้อำนวยการ สพป. ชม.4 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 4

หมวดหมู่: ภารกิจรองผู้อำนวยการ สพป. ชม.4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารอำเภอดอยหล่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้...

Read More

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายไพโรจน์...

Read More

แนวทางการดำเนินงานและลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางไปรผดา...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์