สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่14/64

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่14/64

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่14/64 พร้อมกับดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าตัวแทนทุกกลุ่มๆละ1 คนเข้าร่วมรับชมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมหางดง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ
                                         
ประชุมทางไกล(Video Conference)ผ่านโปรแกรม zoom

ประชุมทางไกล(Video Conference)ผ่านโปรแกรม zoom

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ด.ร.สมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ และร่มกำหนดรายละเอียดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ(กพด.) ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น.-12.00 น. ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ออมสิน108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ออมสิน108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ออมสิ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ออมสิน108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” มีโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าและโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูล

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูล

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐา
วันที่ 13 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.ชม.เขต 4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรณราษฏร์) นายสมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.ชม.เขต 4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านสันป่าสักและโรงเรียนวัดศรีสว่าง นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรมรองผอ.สพป.ชม.เขต 4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองเต่า ทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมVideo Conference การชี้แจงกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแล

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมVideo Conference การชี้แจงกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแล

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ กันยะมูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางคณิตฐา คำแก้ว ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมVideo Conference การชี้แจงกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการกพฐ.มอบนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม หางดง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ