สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมกันกับนายสมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนางแสงจันทร์ กันยะมูล ผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบฯ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มีนาคม  2564 นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบฯ สนามสอบโรงเรียนบ้านสามหลัง สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) จัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสนามสอบโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) จัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสนามสอบจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับมอบโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับมอบโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นตัวแทนรับมอบโต๊ะเก้าอี้จำนวน 180 ชุดพร้อมอุปกรณ์การเรียน 200 ชุด มอบทุนจำนวน 30 คน คนละ1,000 บาท ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพปเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 6 โรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน จากนายศุภศิษฐ์ จงชีวีวัฒน์ Mew Suppasit Thailand และแฟนคลับ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
     
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน(เด็กหญิงวิภาวี แปงปวน นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4)เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน(ขนาดเล็ก) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง กล่าวต้อนรับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมคณะ