หมวดหมู่: ภารกิจผู้อำนวยการ สพป. ชม.4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีระดับสถานศึกษาเพื่อรองรับการรายงานในระบบ e-Budget

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561

วันที่ 21พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์