หมวดหมู่: ภารกิจผู้อำนวยการ สพป. ชม.4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ...

Read More

โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) จัดกิจกรรมนาข้าววิถีพอเพียงสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM   EDUCATION  ประจำปีการศึกษา 2561

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ...

Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี อำเภอดอยหล่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์