สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น นายไพโรจน์  เดชะบุญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 4 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งงครูผู้ช่วยสังกัดสำษาเชียงใหม่เขต 4 เพื่อส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาโดยดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ โรงเรียนในอำเภอดอยหล่อ บ้านเหล่าเป้า บ้านใหม่หนองหอย บ้านสามหลัง กรป.กลางอุปถัมภ์ อำเภอแม่วาง บ้านใหม่สวรรค์ อำเภอสันป่าตองโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) วัดกู่คำเมธาวิสัยคณาธร บ้านห้วยส้ม วัดโรงวัว  อำเภอสารภี โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเทพารามวัดกองทราย วัดนันทาราม วัดบวกครกเหนือ วัดท่าต้นกวาว วัดศรีโพธาราม บ้านสันทราย วัดแม่สะลาบ บ้านปากเหมือง โรงเรียนในอำเภอหางดง บ้านสันป่าสัก บ้านปง บ้านตองกาย วัดศรีล้อม บ้านดง บ้านท้าวบุญเรือง วัดศรีสว่าง บ้านฟ่อน บ้านป่าตาล รวม 28 คน/ โรงเรียน ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมvdo conference พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมvdo conference พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมvdo conference พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ ณ ห้องประชุมหางดง

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563 การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25 ปี 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25 ปี 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:00 น นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25 ปี 2563 รายละเอียด ดังนี้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตอนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) สำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสวมเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2562 , สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การติดตามและดำเนินการของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ covid-19 แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุม หางดง

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มครั้งที่ 13 ปี 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มครั้งที่ 13 ปี 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มครั้งที่ 13 ปี 2563 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 23/2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 23/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 23/2563 พร้อมด้วยนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท , นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ,ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ video conference เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวทางปฏิบัติจาก สพฐ.ดำเนินรายการโดยนายสุรศักดิ์ อินทร์ศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ณ.ห้องประชุมหางดง