สพป.เชียงใหม่เขต 4 เปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์)

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์)

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง(คำมูลประชานุเคราะห์) มีนายวีระศักดิ์  ถาอินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์) เป็นอาคารเรียน สปช. 102/26 โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,290,000 บาท ณ โรงเรียนวัดสามหลัง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพอุกฤษฎ์  รัตนวิชัย/ข่าวกรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เยี่ยมค่ายทักษะชีวิต

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เยี่ยมค่ายทักษะชีวิต

วันที่ 19 มิถุนายน  2562 นายกิตติภัช​  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจและให้ข้อคิดแก่นักเรียนที่เข้าค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย​”ปลุกพลัง​ KID​ พิชิตปัญหา”  ณ​ ค่ายฝันรัก​อ.สันป่าตอง

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562

วันที่ 13 มิถุนายน  2562 เวลา 13.30 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 มีเรี่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2.ข้อมูลปริมาณงานโรงเรียนและข้อมูลอัตราว่าง – ข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 – บัญชีรายละเอียดอัตราว่างตำแหน่งครูเพื่อการสอบคัดเลือก ว.16 ณ ห้องประชุมหางดง

           

    

    

    

    

    

    

    

    

    

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียน ถวายราชสัการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและลงนามถวายพระพร กล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น. ก่อนเริ่มพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานในพิธีฯได้เชิญชวนผู้เข้ารับการอบรมยืนไว้อาลัยการจากไปพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายไพโรจน์  เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กล่าวรายงาน  การอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในแนวเดียวกัน จำเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง การจัดการอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย รวมโรงเรียนละ 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันไปขยายผลสู่การปฏิบัติให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการประสานงานประสานใจภาคเรียนที่1/2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการประสานงานประสานใจภาคเรียนที่1/2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดโครงการประสานงานประสานใจและปล่อยขบวนคาราวานรถไปโรงเรียนในสังกัดจำนวน 89 โรงเรียน และ 1 สาขา ผู้ประสานงานโรงเรียนในสังกัดประกอบไปด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 58คน การจัดคาราวานไปโรงเรียนในสังกัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ สาม ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน

ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ