หมวดหมู่: ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการรายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์วัฒนธรรมล้านนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                       รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์วัฒนธรรมล้านนา      ...

Read More

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด กฎหมายน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุด กฎหมายน่ารู้ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ศึกษา ชญานี  นาตัน ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยตอง...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์