นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค

นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ในกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 ของโครงการธนาคารธนชาติ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. ด.ช.วชิรวิทย์ ชุ่มศรี ชั้นป.6
2. ด.ญ.ภัทรวรรณ ทาระตั๋น ชั้นป.6
3. ด.ช.ภรันยู ยอดเรือน ชั้น ป.4
4. ด.ญ.กัญญาภัทร คำแปง ชั้น ป.4
โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คือ นางผการัตน์ มูลยศ และนางสาววรารมย์ สมมุติ ทางโรงเรียนต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

โรงเรียนบ้านไร่ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านไร่ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสว่าง  สายคำอ้าย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่ เป็นประธานในพิธี และนางสาวสุจินดา อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านไร่  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นางสาวสุจินดา อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่  ได้ชี้แจงความเป็นมาของการจัดงานจัดงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา 2561  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ   โรงเรียนบ้านไร่จึงได้จัดกิจกรรมทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1 . เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
3. เพื่อให้คุณแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อลูกและครอบครัว
4. เพื่อประกาศ เกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี
5. เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ได้มีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครองดังนี้

การประกวดผลงาน การระบายสีภาพ  การวาดภาพระบายสี การเขียนบรรยายภาพ การทำบัตรอวยพรวันแม่ การเขียนเรียงความวันแม่แห่งชาติ และมีการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน  การกราบแม่แสดงความรักของแม่และลูก      ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่

      

 

    

    

  

  

  

    

  

   

   

             

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยนางไปรผดา โปติบุตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู และบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมในพิธี

ดูภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/sanpatong.suwannarat/media_set?set=a.1064535673729329.1073742430.100005187187745&type=3

 

คณะมูลนิธิยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

คณะมูลนิธิยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมกับ เด็กหญิงปวริศา สมหวาน และเด็กหญิงธนภรณ์ กาบแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมาชิกมูลนิธิยุวทูตความดี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิยุวทูตความดีได้เดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปีเฉลิมฉลอง 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา ซึ่งคณะมูลนิธิยุวทูตความดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กรุงย่างกุ้ง กรุงเนปิดอ และเมืองมัณฑะเลย์ รวมทั้งพบกับพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูต และผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของเมียนมา สักการะเจดีย์ชเวดากอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และโบราณสถานสำคัญในเมืองต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคม 2561
ดูเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/sanpatong.suwannarat/media_set?set=a.1061017977414432.1073742426.100005187187745&type=3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ผอ.สมัคร มูลประการ พร้อมหัวหน้างาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมด้วยพระมหาณัชภพ กิตฺติภทฺโท (ดร.) เจ้าอาวาสวัดร้องสร้าน และผู้นำหมู่บ้านหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 14 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ดูภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/sanpatong.suwannarat/media_set?set=a.1046408702208693.1073742417.100005187187745&type=3

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษากับชุมชนหมู่ที่ 10และ14 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่เพื่อนำไปถวายยังวัดร้องสร้าน จากนั้นเวลา 13.00 น.คณะครูได้นำเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายวัดอีก 7 วัดรวมการถวายเทียนจำนำพรรษาครั้งนี้เป็นจำนวน 9 วัด

ดูภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/sanpatong.suwannarat/media_set?set=a.1047436948772535.1073742419.100005187187745&type=3