กำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค

กำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค รายละเอียด  ดังต่อไปนี้กำหนดเลขประจำกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค

ข่าวสคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวสคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถสแกนQRโค้ท ที่ระบุท้ายหนังสือนี้ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ข่าวสคบ.จำนวน 2 เรื่อง

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าปี2563

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าปี2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

ประชาสัมพันธ์โครงการออมเพิ่มดีมีแต่ได้

ประชาสัมพันธ์โครงการออมเพิ่มดีมีแต่ได้ โดยมอบรางวัลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปรับอัตราและนำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิกตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนเมษายน 2563 กบข.ประชาสัมพันธ์โครงการออมเพิมดีมีแต่ได้

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2563

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

โครงการเมืองเพื่อการพัฒนาเด็ก

โครงการเมืองเพื่อการพัฒนาเด็ก “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้ ตอนเที่ยวเล่น เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ” รายละเอียด ดังต่อไปนี้ โครงการเมืองเพื่อพัฒนาเด็ก