แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงปีการศึกษา2562

แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงปีการศึกษา2562 แจ้งให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้อุปถัมป์สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงค์ในการจัดสอบในวันที่ 29-30 พ.ย.62 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง

การแสดงความคิดเห็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

การแสดงความคิดเห็นและความต้องการเพื่อกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่(นโยบายสาธารณะ) รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การแสดงความคิดเห็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯเชียงรายรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1และม.4ปี2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯเชียงรายรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1และม.4ปี2563 รับสมัครถึงวันที่ 4 กันยายน  2562  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรับสมัครนักเรียน

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บ.เอพี ฮอนด้าจำกัดประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค

บ.เอพี ฮอนด้าจำกัดประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคสามารถสมัครได้ตั้งแต่21ส.ค.-30 พ.ย.62 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน๊อก

เทศบาลตำบลบ้านกลางรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

เทศบาลตำบลบ้านกลางรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ เทศบาลต.บ้านกลางรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น