หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การรับรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การรับรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) รายละเอียด ...

Read More

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562  รายละเอียด ...

Read More

โครงการPrime Minister s Award 2019

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการPrime Minister s Award 2019 เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่สร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ และครูอาจารย์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์...

Read More

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.2562 รายละเอียด...

Read More

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  รายละเอียด ...

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียนปี 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียนปี 2562 รายละเอียด ...

Read More

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 รายละเอียด ...

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์

ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รายละเอียด ...

Read More

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 รายละเอียด ...

Read More

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจ.พระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชิญร่วมอบรม

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจ.พระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย รายละเอียด ...

Read More

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา...

Read More
Loading

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์