องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) แจ้งเปิดบริการครบทั้ง4ภาค

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) แจ้งเปิดบริการครบทั้ง4ภาค ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป รายละเอียด  ัดงต่อไปนี้ อพวช.เปิดให้บริการ

เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ศธจ.เชียงใหม่ ขอความร่วมือดำเนินการ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ป้องกันไข้หวัดใหญ่

การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี 2563

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนใบสมัครผลงานดีเด่นด้านดนตรีไทย การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี 2563 ภายในวันที่ 17 มกราคม  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ คัดเลือกเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย

การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี 2563

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี 2563 ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 17 มกราคม  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกวดบรรยายธรรม

โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563สร้างนวัตกรเพื่อสังคม

โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563สร้างนวัตกรเพื่อสังคม รายละเอียด ดังต่อไปนี้ โครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องห่องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมฯ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องห่องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ การประชุมห้องสมุดเข้มแข็งฯ