จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ

จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนบุคคลภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนบุคคลภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน

สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น สะพานสู่ภาษาจีน

สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น สะพานสู่ภาษาจีน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกวดหนังสั้นสะพานสู่ภาษาจีน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำแผ่นพับเรื่องรู้จักเครดิตแบงค์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำแผ่นพับเรื่องรู้จักเครดิตแบงค์ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ รู้จักเครดิตแบงค์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญเข้ารับการอบรมช่วยเหลือเด็ก

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญเข้ารับการอบรมช่วยเหลือเด็ก รายละเอียดดังต่อไปนี้สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดอยุธยาขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยชมรมภาษาไทยออยุธยา