ประชาสัมพันธ์ Website Thailand Learning แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ Website Thailand Learning แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาวะ COVID-19 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์website

ประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ

จังหวัดเชียงใหม่ของประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆเ พื่อเพิ่มช่องทางการตลาดกล้วยไม้ในประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิท 19 กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกทำให้มีการส่งออกลดลง รายละเอียด ดังต่อไปนี้ การใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ

รับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus

รับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานด้านcoding และโปรแกรม กิจกรรมทั้งหมดจัดในรูปแบบ online ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจะเลือกผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน รายละเอียด ดังต่อไปนี้ อบรมการเขียนโปรแกรม

ประชาสัมพันธ์การสอบ Cambridge English

ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีและภาษาธุรกิจ ประชาสัมพันธ์การสอบ Cambridge English รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ศูนย์การศึกษาเทคโน

การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย

การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพ.ศ.2564 รายละเอียด ดังต่อไปนี้คัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรคโควิท19

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรคโควิท 19 สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CDDE รายละเอียดดังต่อไปนี้ สื่อป้องกันโควิท