รับสมัครประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “จิตสำนึกเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต” ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายละเอียดดังแนบประชาสัมพันธ์สุนทรพจน์

สนง.เลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.09 น. จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทราได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผ้ากฐิน
รายละเอียดดังแนบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้หน่วยงานราชการและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังต่อไปนี้อบจ.ชม

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี รายละเอียดดังต่อไปนี้ รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง

ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกวดเล่าเรื่อง