สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขยายเวลาส่งผลงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขยายเวลาส่งผลงานวิจัยใหม่เป็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม  2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ขยายเวลาส่งงานวิจัย

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2564

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2564 รายละเอียด ดังต่อไปนี้อาชีพจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งผู้ใช้น้ำ

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งผู้ใช้น้ำ รายละเอียดดังต่อไปนี้องค์กรผู้ใช้น้ำ

สพฐ.รวบรวบสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

สพฐ.รวบรวบสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและเผยแพร่ รายละเอียดดังต่อไปนี้สื่อสนับสนุน