สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ เปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEMโรงเรียนวัดเวฬุวัน

สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ เปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEMโรงเรียนวัดเวฬุวัน

เมื่อวันที่​ ๒๕ เมษายน​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น. นายกิตติภัช​ กนกธาดาสกุล​ ผอ. สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ ประธานในพิธีเปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEM โรงเรียนวัดเวฬุวัน​ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   มีคณะครูผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น​ ๔๗​ คน ภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์/ข่าว กรุณา  พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

                  

   

   

   

 

 

สพป.เชียงใหม่เขต 4 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริตเก็บของมีค่าคืนให้เจ้าของ

สพป.เชียงใหม่เขต 4 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริตเก็บของมีค่าคืนให้เจ้าของ

วันที่18 มิถุนายน  2562 เวลา 09.30 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กชาย 4 ศิระ  บุญป้อ ผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริตเก็บของมีค่าเป็นสร้อยข้อมือทองคำคืนให้เจ้าของ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนบ้านเหล่าเป้าซึ่งมีนายสมคิด  คำมาสาร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ก่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

    

    

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศสิงคโปร์

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พรรณปพร บุญเกิด (น้องทอย) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ที่ได้ไปเข้าค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง” ปี 2562  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 24-29 เมษายน 2562 และได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป

ผู้แจ้งข่าว: นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์

   

   

   

       

โรงเรียนวัดท่ากาน ทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน “รวมใจเวียงท่ากาน”

โรงเรียนวัดท่ากาน ทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน “รวมใจเวียงท่ากาน”

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดท่ากาน จัดพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน “รวมใจเวียงท่ากาน” ทั้งนี้ นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน โดยมี นายวันชัย แก้วหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นายกสมาคมครูสันป่าตอง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน และนายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดท่ากาน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดท่านกาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

     

   

   

   

   

   

   

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ต้อนรับ ผู้จัดการภาคธนาคารกรุงเทพ

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ต้อนรับ ผู้จัดการภาคธนาคารกรุงเทพ

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560ผู้จัดการภาคธนาคารกรุงเทพ และคุณณัชชา สมบัติ SP โรงเรียนประชารัฐ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยส้ม โดยนายชัยเดช เดชนาเกร็ด คณครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ให้การต้อนรับ

  

  

  

 

 

รร.บ้านไร่ อ.หางดง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

รร.บ้านไร่ อ.หางดง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

13 มกราคม 2560  โรงเรียนบ้านไร่  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  โดย นายชุมพร  จาปัญญะ  นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านแหวน เป็นประธานในพิธีเปิด นายวินัย ไพยารมณ์ ผอ.รร.บ้านไร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายวินัย ไพยารมณ์ ผอ.รร.บ้านไร่  เปิดเผยว่าการจัดงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด   เพื่อให้ทุกส่วนของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจและมีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูชัย ธรรมวุฒิ เจ้าอาวาสวัดชัยวุฒิ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 36  ทุน ทุนละ 300  บาท  และได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลจาก นายชุมพร  จาปัญญะ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแหวน  นายธีณภัทร คำแสน  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแหวน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน  สนับสนุนอาหาร ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ

b_10   b_02   b_07

b_01   b_06   b_14

b_03   b_04

b_11   b_12

 b_05