รับสมัครคัดเลือกไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

รับสมัครคัดเลือกไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับม.ต้น รับสมัครระหว่างวันที่ 18พ.ย.-18 ธ.ค.62 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก

เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณการเผยแผ่ธรรม

เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณการเผยแผ่ธรรม รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ งบประมาณเผยแผ่ธรรม

สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ เปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEMโรงเรียนวัดเวฬุวัน

สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ เปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEMโรงเรียนวัดเวฬุวัน

เมื่อวันที่​ ๒๕ เมษายน​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น. นายกิตติภัช​ กนกธาดาสกุล​ ผอ. สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ ประธานในพิธีเปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEM โรงเรียนวัดเวฬุวัน​ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   มีคณะครูผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น​ ๔๗​ คน ภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์/ข่าว กรุณา  พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

                  

   

   

   

 

 

สพป.เชียงใหม่เขต 4 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริตเก็บของมีค่าคืนให้เจ้าของ

สพป.เชียงใหม่เขต 4 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริตเก็บของมีค่าคืนให้เจ้าของ

วันที่18 มิถุนายน  2562 เวลา 09.30 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กชาย 4 ศิระ  บุญป้อ ผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริตเก็บของมีค่าเป็นสร้อยข้อมือทองคำคืนให้เจ้าของ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนบ้านเหล่าเป้าซึ่งมีนายสมคิด  คำมาสาร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ก่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

    

    

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศสิงคโปร์

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พรรณปพร บุญเกิด (น้องทอย) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ที่ได้ไปเข้าค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง” ปี 2562  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 24-29 เมษายน 2562 และได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป

ผู้แจ้งข่าว: นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์

   

   

   

       

โรงเรียนวัดท่ากาน ทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน “รวมใจเวียงท่ากาน”

โรงเรียนวัดท่ากาน ทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน “รวมใจเวียงท่ากาน”

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดท่ากาน จัดพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน “รวมใจเวียงท่ากาน” ทั้งนี้ นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน โดยมี นายวันชัย แก้วหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นายกสมาคมครูสันป่าตอง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน และนายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดท่ากาน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดท่านกาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่