ประกาศศธ.เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สพฐ.แจ้งประกาศศธ.เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียด ดังต่อไปนี้ เปลี่ยนแปลงเขตมัธยม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดทำรายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู อาจารย์ ที่สามารเข้าเรียนออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการ ให้ทุน สร้างอาชีพ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ

โครงการ ให้ทุน สร้างอาชีพ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ โครงการให้ทุนสร้างอาชีพ