โรงเรียนบ้านไร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

คลิกที่นี่

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่       กำหนดการคัดเลือก        ใบสมัคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

คลิกที่นี่    {51644302_151125611848605}_img171

ประกาศโรงเรียนวัดศรีคำชมภู

ประกาศโรงเรียนวัดศรีคำชมภู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

 คลิกที่นี่……ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

โรงเรียนบ้านดงป่าหวายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง    ดังแนบ ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

โรงเรียนบ้านไร่ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านไร่ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสว่าง  สายคำอ้าย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่ เป็นประธานในพิธี และนางสาวสุจินดา อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านไร่  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นางสาวสุจินดา อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่  ได้ชี้แจงความเป็นมาของการจัดงานจัดงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา 2561  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ   โรงเรียนบ้านไร่จึงได้จัดกิจกรรมทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1 . เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
3. เพื่อให้คุณแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อลูกและครอบครัว
4. เพื่อประกาศ เกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี
5. เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ได้มีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครองดังนี้

การประกวดผลงาน การระบายสีภาพ  การวาดภาพระบายสี การเขียนบรรยายภาพ การทำบัตรอวยพรวันแม่ การเขียนเรียงความวันแม่แห่งชาติ และมีการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน  การกราบแม่แสดงความรักของแม่และลูก      ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่