ผู้เขียน: นางกรุณา พุฒิมา

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็จขาดประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็จขาดประจำปีงบประมาณ 2562 p (1) p...

Read More

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ p (1) p...

Read More

ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

  ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ p (1) p (2) p (3) p (4) p...

Read More

บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัดจัดอบรม EOL SYSTEM รุ่น 41

บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัดจัดอบรม EOL SYSTEM รุ่น 41 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด0จัดอบรมEOL SYSTEM รุ่น...

Read More

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้  ประกาศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2562...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์