สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ เปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEMโรงเรียนวัดเวฬุวัน

สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ เปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEMโรงเรียนวัดเวฬุวัน

เมื่อวันที่​ ๒๕ เมษายน​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น. นายกิตติภัช​ กนกธาดาสกุล​ ผอ. สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ ประธานในพิธีเปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEM โรงเรียนวัดเวฬุวัน​ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   มีคณะครูผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น​ ๔๗​ คน ภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์/ข่าว กรุณา  พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

                  

   

   

   

 

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชม รายการพุธเช้าฯครั้งที่ 26/2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชม รายการพุธเช้าฯครั้งที่ 26/2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”พร้อมด้วย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตฯ เวลา 08.00 – 09.00 น.รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562   ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และนำแก้วส่วนตัวมาใช้เพื่อการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สพฐ. ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และเข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ออนไลน์ที่ https://feedback.obecdata.com/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดีปี2562

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดีปี2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม  2562 โรงเรียนที่จะนำเด็กมาชมนิทรรศการได้ส่งแบบตอบรับมายังโรงเรียนภายในวันที่ 10 กรกฎาคม  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ แบบตอบรับการพานักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการเมืองพอเพียง

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่อ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม.การอบรมเชิงปฏิบัติการ​พัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่​อ​ บริการสอนเสริมทางการศึกษา​ IEP​ Online. ณ ห้องประชุมสันป่าตอง