การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 4

การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ครั้งที่  5/2563  เพื่อหารือข้อราชการรวมถึงมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19 ) ณ ห้องประชุมหางดง

   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยรุ่น2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยรุ่น2 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยรุ่นที่2

โครงการขอรับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปี2563

โครงการขอรับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปี2563 การเปิดรับโครงการขอรับจัดสรรเงินกองทุน

แจ้งเวียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563

แจ้งเวียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 รายละเอียด  ดีงต่อไปนี้แจ้งเวียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ขอยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ขอยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 รายละเอียดดังต่อไปนี้ กำหนดเลขประจำกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค