สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 อัตรารับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน  2562 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ รับสมัครพนักงานขับรถ

โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(UCE)

โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(UCE) ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการเยาวชนยูซีอี

สพป.เชียงใหม่เขต 4 ปล่อยขบวนรถโครงการนิเทศบูรณาการเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2563

สพป.เชียงใหม่เขต 4 ปล่อยขบวนรถโครงการนิเทศบูรณาการเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ. สพป.เชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานปล่อยขบวนรถโครงการนิเทศบูรณาการเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2563 ได้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรมภายใต้โครงการกิจกรรมที่ 1 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทุกโรงเรียนในสังกัด เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ปี 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศโดยกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายไพโรจน์เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผอ. สพป. เชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานกรรมการนายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่เขต 4 นางไปรผดา โปติบุตร รองผอ. ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่เขต 4 และผอ. กลุ่มทุกกลุ่มเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่เยี่ยมชั้นเรียนติดตามนโยบายของสพป.เชียงใหม่เขต 4 และของสพฐ.

    

   

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น.นายไพโรจน์  เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการภาคเหนือจำนวน 4 เขตตรวจราชการ(ที่ 15 16 17 และ 18) เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

 

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด แต่งกายด้วยชุดดำ เพื่อรวมพลังแสดงสัญลักษณ์ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4