วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมนายกสมาคมครู 5 อำเภอ ในสังกัด แจ้ งข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และแนวทางการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 2564