ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี รายละเอียดดังต่อไปนี้ รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง

ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกวดเล่าเรื่อง

เชิญส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลPRIME MINISTER

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเชิญส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลPRIME MINISTER รายละเอียดดังตอไปนี้ รางวัลprime minister

ประชุมปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่นวัตกรรม

ประชุมปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่นวัตกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โดยโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และตามประกาศในพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า