ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมทางไกล เพื่อนำนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ โดยนางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหางดง