ประชุมนายกสมาคมครู 5 อำเภอในสังกัด แจ้งข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

ประชุมนายกสมาคมครู 5 อำเภอในสังกัด แจ้งข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมนายกสมาคมครู 5 อำเภอ ในสังกัด แจ้ งข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และแนวทางการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 2564

การอบรมสัมมนา โครงการ “พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม (Moral Project)” ระยะที่ 1

การอบรมสัมมนา โครงการ “พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม (Moral Project)” ระยะที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ.สพป.เชียงใหม่.เขต 4 เป็นประธานการอบรมสัมมนา โครงการ “พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม (Moral Project)” ระยะที่ 1  การสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจ (ครั้งที่ 1) โดยผ่านระบบทางไกล Google Meet ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่.เขต 4