เปิดรับสมัครโครงการอีโคสคูล (Eco-school)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอีโคสคูล (Eco-school) รายละเอียดดังต่อไปนี้อีโคสคูร

การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รายละเอียดดังต่อไปนี้หนังสือรับรองสถานฑูต

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้สยามคอมพิวเตอร์

มูลนิธิใบไม้ปันสุข รับสมัครครูชั้นป.1เข้าร่วมโครงการ “อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว”

มูลนิธิใบไม้ปันสุข รับสมัครครูชั้นป.1เข้าร่วมโครงการ “อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว” เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดดังต่อไปนี้โครงการอ่านเขียนเรียนสนุก

สพป.ชม.เขต 4 นิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด

สพป.ชม.เขต 4 นิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 มอบหมายให้ ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 พร้อมด้วย น.ส.บุณยรัตน์ สุวิชา ศน. สพป.ชม.เขต 4 ได้ดำเนินการนิเทศออนไลน์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนแม่วินสามัคคี โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ โรงเรียนบ้านกาด(เข็มวังส์) โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง และโรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาบ้านขุนป๋วย ณ ห้องประชุมหางดง สพป.ชม.เขต 4