ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้โครงการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

มูลนิธืการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ป่ี รุ่นที่ 61 รายละเอียดดังต่อไปนี้โครงการAFS

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมหางดง สพป.ชม.เขต 4

ความรู้เกีี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ความรู้เกีี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายละเอียดดังต่อไปนี้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร