สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19)

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 4 ประธานเปิดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ครั้งที่ 2 โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพและการเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราช มีนักเรียนโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวางและโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง ภาพ เทพฤทธิ์ เยียรยงค์/ข่าว กรุณา พุฒิมา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 1  อัตรา

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>
สมัครออนไลน์ <<<คลิกที่นี่>>>
***หมายเหตุผู้สมัครออนไลน์ต้องลงชื่อเข้าใช้ E-Mail ก่อนถึงจะสามารถแนบไฟล์เอกสารที่สมัครสอบได้
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ดังนี้ นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสินีนาฏ วงศ์น้อยนักวิชาการศึกษา นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ และนายพงศกร ลูนปัน ครูตัวแทนโรงเรียน จากโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานพระบรมราโชวาทผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการการประชุมขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการการประชุมขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย และดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการการประชุมขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ทางไกลผ่านระบบ google Meet โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ