ประกาศศธ.เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สพฐ.แจ้งประกาศศธ.เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียด ดังต่อไปนี้ เปลี่ยนแปลงเขตมัธยม

รับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus

รับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานด้านcoding และโปรแกรม กิจกรรมทั้งหมดจัดในรูปแบบ online ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจะเลือกผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน รายละเอียด ดังต่อไปนี้ อบรมการเขียนโปรแกรม

ประชาสัมพันธ์การสอบ Cambridge English

ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีและภาษาธุรกิจ ประชาสัมพันธ์การสอบ Cambridge English รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ศูนย์การศึกษาเทคโน

การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย

การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพ.ศ.2564 รายละเอียด ดังต่อไปนี้คัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดทำรายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู อาจารย์ ที่สามารเข้าเรียนออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย