สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเดินกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเดินกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ในวันพระสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน กิจกรรมดังกล่าวเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 2564 การแต่งกายเสื้อสีขาว ณ ห้องประชุมสันป่าตอง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 เป็นการอบรม online จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 5 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม(บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการขั้นระบบดังกล่าว ณ ห้องประชุมสารภี

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน(เด็กหญิงวิภาวี แปงปวน นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4)เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน(ขนาดเล็ก) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง กล่าวต้อนรับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมคณะ

ประชาสัมพันธ์ Website Thailand Learning แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ Website Thailand Learning แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาวะ COVID-19 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์website

ประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ

จังหวัดเชียงใหม่ของประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆเ พื่อเพิ่มช่องทางการตลาดกล้วยไม้ในประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิท 19 กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกทำให้มีการส่งออกลดลง รายละเอียด ดังต่อไปนี้ การใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ