ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะ

ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะ

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก นาห้วยทราย และนายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะที่เดินทางมาส่งน.ส.พรฤทัย ศรีวิชัย มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสมนึก นาห้วยทราย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมคณะผอ.กลุ่ม เข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564 และขอรับพรจากนายนพคุณ รัฐผไท และ นางศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำนายอำเภอหางดง (นายณรงค์พิชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสให้การต้อนรับแทน) และว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ