โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด  ดังนี้ ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง64

ประกาศกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ ของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

ประกาศกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ ของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ รับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) รายละเอียด ดังต่อไปนี้ กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

กสทช.ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการเข้าถึงบริการ

กสทช.ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ แบบสอบสามข้อมูลการเข้าถึงกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์