สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมร่างจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ2564

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมร่างจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ2564

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมร่างจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ2564 โดยมี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
   
   
   
   
   
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน“สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่น”

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน“สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่น”

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ด.ช.สุธิภัทร์ ซ้อนฝั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมงานประทานรางวัลเกียรติคุณ พระกินรี (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 “สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่น” หนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4ให้การต้อนรับองคมนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 4ให้การต้อนรับองคมนตรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในการติดตามงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยตอง

 

     

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference)

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference)

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง(Video Conference)เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงาน เป็นศูนย์กลางการเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง โดยมีรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหางดง

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ