สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไตรมิตร

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไตรมิตร

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไตรมิตรไตรมิตรเกมส์ 2563 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคม ประกอบด้วย 5 โรงเรียน 2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมการแข่งขันคือ 1 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 2 โรงเรียนบ้านสันทราย 3 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 4 โรงเรียนวัดศรีล้อม 5 โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารแก้ว 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระเจ้าเหลื้อม ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีสว่าง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ