สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมร่างจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ2564

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมร่างจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ2564

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมร่างจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ2564 โดยมี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ