สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ