สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไปสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ทำหน้าที่เป็นจุดประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยมีนางวรางคณา ไชยเรือน เป็นผอ. สพป. เชียงใหม่เขต 4 เป็นผู้เข้ารับการ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง ภาพ/ข่าวกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ