จังหวัดเชียงใหม่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

จังหวัดเชียงใหม่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ จ.เชียงใหม่เผยแพร่พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

โรงเรียนสาธิตม.พะเยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา

โรงเรียนสาธิตม.พะเยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับม.1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ม.พะเยา