ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นจิตอาสาเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวัน

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นจิตอาสาเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ประกวดเรื่องสั้นจิตอาสาเรื่องง่ายๆ

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญสามารถดาวน์โหลดสื่อได้จากwebsite ศาลรัฐธรรมนูญอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ